logo list doradjen en
Prote Bakovića broj 4, 71000 Sarajevo
tel. 033 440 700 / 061 170 230
Salads

Šopska salata  4 KM
Satrica 4 KM
Lukmira 4 KM
Ajvar salata 4 KM
Pečene paprike 4 KM
Sezonska salata 3 KM